Panel logowania

Nie masz konta? Rejestracja  | Zapomnialeś hasła? Przypomnij

Pobierz publikację

Rodzaje innowacji

Rodzaje innowacji

W procesie rozwoju technologii biogazowych, podobnie, jak we wszystkich innych technologiach jednym z podstawowych składników jest innowacyjność na którą są przeznaczone znaczne środki finansowe z U.E. i krajowe. Może ona polegać na wprowadzaniu innowacji technicznych, organizacyjnych, społecznych lub środowiskowych, często tworzone równolegle lub sprzężone.

Innowacje techniczne polegają na wprowadzaniu przez przedsiębiorstwo, gospodarstwo lub gminę nowych rozwiązań w miejsce istniejących, tworząc nowe produkty i technologie. Innowacje organizacyjne powoduję zmiany w systemie zarządzania i organizacji tworzenia produktów. Innowacje społeczne polegają na tworzeniu inicjatyw mieszkańców, również ukierunkowanych na tworzenie nowych produktów w postaci, między innymi innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych. Innowacje środowiskowe są na ogół powiązane z innymi rodzajami innowacji i mogą mieć zasięg lokalny, regionalny lub globalny.
Według innej klasyfikacji innowacje można podzielić w następujący sposób [Grzybek A., Eymontt A., 2011]:

  • Innowacje procesowe – polegające na wprowadzeniu do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji, w tym procesów technologicznych, maszyn, urządzeń i narzędzi, oprogramowania, jak również sposobów tworzenia i świadczenia usług.
  • Innowacje produktowe – polegające na wprowadzeniu na rynek nowego, istotnego w branży towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie wcześniej oferowanego towaru lub usługi wynikających ze zrealizowania projektu.
  • Innowacje marketingowe – polegające na wprowadzeniu w działalności przedsiębiorstwa nowej metody marketingowej, w istotny sposób różniącej się od dotychczasowej. Tego typu innowacje obejmują zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, promocji lub polityce cenowej.
  • Innowacje organizacyjne – polegają na zastosowaniu w przedsiębiorstwie lub gminie nowej metody organizacji danego działania, miejsc pracy lub zewnętrznych relacji (gminy z podmiotami gospodarczymi lub mieszkańcami).

Innowacje mogą być również wprowadzane jako systemowe, zgodnie z opracowanym wcześniej systemem ich zrealizowania lub jednostkowe będące wynikiem aktualnych okazji lub zagrożeń.

Dodaj do schowka Pobierz rozdział