Panel logowania

Nie masz konta? Rejestracja  | Zapomnialeś hasła? Przypomnij

Pobierz publikację

Pobierz publikację

Wypełnij formularz obok aby pobrać publikację pt. “Biogazownia rolicza - podręcznik dla samorządowca”.

Publikacja powstała w ramach projektu „Biogazownia rolnicza – sprawa publiczna” na zlecenie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego opracowania nie może być kopiowana, powielana lub rozpowszechniana bez uprzedniej zgody FDPA.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego opracowania nie może być kopiowana, powielana lub rozpowszechniana bez uprzedniej zgody FDPA.

Pobierając publikację:

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w celu umożliwienia dostępu do wybranych funkcji strony www.fdpa.org.pl. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000143832, NIP 113 00 13 295, REGON 001387892. Zapoznałem(-am) się z informacją dotyczącą posiadania przeze mnie prawa wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania, jak również możliwości zgłoszenia żądania ich usunięcia, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych klientów serwisu www.fdpa.org.pl należącego do Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Informujemy, że podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, ale jego brak uniemożliwia pobranie publikacji.

Oświadczsz, że zostałeś poinformowany, że właścicielem publikacji, którą pobierasz ze strony http://www.gmina.bio-gazownie.edu.pl/ jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa (FDPA). Publikacja ani żadna jej część lub fragment nie może być rozpowszechniana, wykorzystana (z wyjątkiem własnego użytku osobistego i przypadków dozwolonych przepisami prawa), zwielokrotniana ani opracowywana bez uzyskania uprzedniej zgody FDPA.

Wobec treści ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. 2013 poz. 1422) Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na przesyłanie Państwu na w/podany adres email, informacji handlowej na temat wydarzeń organizowanych przez FDPA.