Panel logowania

Nie masz konta? Rejestracja  | Zapomnialeś hasła? Przypomnij

Pobierz publikację

Wstęp

Wstęp

Biomasa, stanowiąca surowiec do produkcji biogazu, składa się z trzech podstawowych grup związków organicznych: węglowodanów, białek i tłuszczów. Poza wymienionymi substancjami pokarmowymi do wzrostu mikroorganizmów w komorze fermentacyjnej potrzebne są również rozpuszczalne formy makroelementów: potasu, sodu, żelaza, magnezu i wapnia oraz mikroelementy: molibden, mangan, miedź, cynk, kobalt, nikiel, selen i wolfram. Substraty stosowane najczęściej w biogazowniach, takie jak surowce i odpady z rolnictwa, zawierają odpowiednie ilości wymienionych pierwiastków. W przypadku stosowania substratów jednorodnych, o stałym, ubogim składzie, niezbędne jest wzbogacanie wsadu mikroelementami w postaci syntetycznej lub wprowadzanie dodatków zawierających pierwiastki, które nie występują w substratach strategicznych.

Skład chemiczny substratów, obok temperatury procesu i czasu przetrzymania substratów w reaktorze, decyduje o ilości i składzie biogazu. Z 1 kg węglowodanów powstaje średnio 0,42 m3 CH4, z białek 0,47 m3 CH4, tłuszczów 0,75 m3 CH4 [Łomotowski, Szpindor 2002]. Najwięcej biogazu można uzyskać z rozkładu tłuszczów, jednak związki te charakteryzują się długim czasem rozkładu. Niezmiernie ważny jest więc taki dobór substratów dozowanych do komory, który pozwoli na jak najwyższą wydajność biogazu o możliwie wysokiej zawartości metanu. O doborze substratów do biogazowni decyduje ich dostępność na lokalnym rynku, koszty ich pozyskania (zakupu, transportu), możliwości magazynowania itp.

Tabela 1. Ilość i jakość biogazu otrzymywanego z różnych związków organicznych

Źródło: Cebula J., Latocha L., 2005. Biogazownie rolnicze elementem gospodarczego wykorzystania pozostałości z produkcji rolniczej oraz rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej. Mat. sem. Biogazownie rolnicze elementem gospodarczego wykorzystania biomasy z produkcji rolniczej, ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej, Mikołów.

Źródło: Cebula J., Latocha L., 2005. Biogazownie rolnicze elementem gospodarczego wykorzystania pozostałości z produkcji rolniczej oraz rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej. Mat. sem. Biogazownie rolnicze elementem gospodarczego wykorzystania biomasy z produkcji rolniczej, ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej, Mikołów.


Ogólnie surowce do produkcji biogazu dzielimy na monosubstraty i kosubstraty. Monosubstraty to substancje, które mają zdolność samoczynnej fermentacji, tj. zawierają korzystne proporcje poszczególnych składników oraz odpowiednią ilość bakterii metanogennych. Do monosubstratów można zaliczyć np. gnojowicę bydła czy osad ściekowy, które są bogate w mikroorganizmy prowadzące fermentację metanową. Kosubstratami określamy te surowce, które dodawane są do komór fermentacyjnych w celu zwiększenia wydajności procesu i zbilansowania obciążenia substancją organiczną. Substraty można scharakteryzować ze względu na cechy funkcyjne i technologiczne, źródło pochodzenia i znaczenie.

Strona 1 z 2
Dodaj do schowka Pobierz rozdział