Panel logowania

Nie masz konta? Rejestracja  | Zapomnialeś hasła? Przypomnij

Pobierz publikację

Wstęp

Wstęp

Racjonalne gospodarowanie energią, kluczowe dla rozwoju gospodarczego nabiera coraz większego znaczenia nie tylko w skali kraju, ale także na poziomie gmin. Polityka energetyczna oraz inteligentne zarządzanie energią i środowiskiem na poziomie krajowym są realizowane już od dłuższego czasu i został wypracowany system gromadzenia informacji na potrzeby zarządcze na tym poziomie decyzyjnym. Na poziomie lokalnym kwestie te stały się przedmiotem zainteresowania stosunkowo niedawno, dlatego brakuje wzorców do naśladowania a także specjalistów w zakresie gospodarki energetycznej.

Gminy nadal nie czują się w pełni odpowiedzialne za lokalne bezpieczeństwo energetyczne ani zobowiązane do podejmowania zdecydowanych działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej czy większego wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych. Optymizmem napawa fakt, że coraz więcej gmin zainteresowanych jest gospodarowaniem energią sensu largo, czyli aspektami technicznymi, ekonomicznymi, ekologicznymi i społecznymi związanymi z wytwarzaniem i zużyciem energii na jej obszarze.

Miejmy nadzieję, że zmniejszą się problemy z dostępnością informacji potrzebnych do wprowadzenia w życie zapisów aktów planowania energetycznego (postulowanej lokalnej polityki energetycznej) oraz, że będziemy mieli do czynienia z większą rzetelnością przy sporządzaniu planów energetycznych, szczególnie na etapie diagnozowania potrzeb informacyjnych.

Dodaj do schowka Pobierz rozdział